PÁRKÁNYI RITA

Ügyvéd


A KCG Partners Ügyvédi Társulás kiemelten elismert a munkavállalói peres ügyek kezelésében, továbbá jelentős tapasztalattal rendelkezik a szerződéses, banki, ingatlanjogi, védjegy- és fizetésképtelenségi viták rendezésében. Párkányi Rita és Csengery Levente vezeti a csapatot.
Dispute Resolution, Legal500, 2019

A KCG Partners Ügyvédi Társulás jogi képviseletet biztosít hazai és határokon átnyúló peres ügyek lebonyolításában. Kiemelkedő teljesítményt nyújtott egy multinacionális vállalat képviseletében egy helyi céggel szembeni szerződéses vita rendezésében. Párkányi Rita és Csengery Levente tevékenysége elismerésre méltó.
Dispute Resolution, Legal500, 2018

„A KCG Partners Ügyvédi Társulás ’színvonala egyenértékű bármelyik nemzetközi ügyvédi irodáéval, kedvezőbb áron’. A jogi terület széles skáláját érintő vitákban egyaránt képviselnek hazai és nemzetközi vállalatokat. Párkányi Rita tevékenysége elismerést érdemlő.”
Dispute Resolution, Legal500, 2017

Csengery Levente vezetése alatt a csapat „rendkívüli lendülettel” áll ügyfelei rendelkezésére és nyújt segítséget kereskedelmi és munkaügyi peres eljárásokban.
Dispute resolution, Legal500, 2014

„Szeretjük Levente hozzáállását és dinamizmusát. Ő igazi munkajogi peres ügyvéd, aki nem csak elkészíti a peres dokumentumokat, de aki képes küzdeni is egy ügyért.” Idézet ügyfelektől
Employment, Chambers & Partners, 2015


Chamber LogoLegal 500 Logo 2015

Vitarendezés

Szakértelmünk

A KCG ügyvédei a vitarendezés területén széleskörű jogi szolgáltatásokat nyújtanak, ideértve a kereskedelmi, pénzügyi, társasági jogi, valamint az adó-, közigazgatási, munka- és ingatlanjoggal kapcsolatos viták során történő tanácsadást és jogi képviseletet.

A vitarendezés valamennyi szakaszában eljárunk, a pert megelőző előkészítéstől kezdődően a bírósági peres eljárásokon át a végrehajtásig. Szakértelmünk kiterjed az alternatív vitarendezési formákra is.

Praxisunk az alábbi területeket foglalja magában:

  • a jogvita kialakulását megelőzően közreműködünk a jogi kockázatok felmérésében és kezelésében (jogi átvilágítások és kockázatelemzések készítése);
  • a pert megelőző elkerülő szakaszban az ügy gyors, hatékony és gazdaságos megoldása érdekében jogi tanácsadást nyújtunk;
  • ellátjuk ügyfeleink jogi képviseletét az alternatív vitarendezési eljárásokban; valamint eljárunk az állami és a választottbíróságok előtt.

Interdiszciplináris megközelítés

A megfelelő pertaktika kialakítása érdekében irodánk szoros együttműködésben áll a jogvitával érintett terület vezetésével, valamint a jogvitával érintett jogterületen szakértelemmel rendelkező ügyvéd kollégákkal.

Vitarendezési gyakorlatunk többek között az alábbi szektorokra terjed ki:

  • magyarországi és nemzetközi termelő szektor piaci szereplői;
  • pénzügyi intézmények;
  • vasúti, ingatlanpiaci és mezőgazdasági szektorban tevékenykedő cégek.

Megelőző szemlélet

Meggyőződésünk, hogy a jogviták kialakulásának megelőzése hatékonyabb és gazdaságosabb, mint a már kialakult jogviták rendezése. E cél szem előtt tartásával arra törekszünk, hogy olyan belső eljárásokat alakítsunk ki, melyek hozzájárulnak a jogviták elkerüléséhez, számuk csökkenéséhez. A per előtti kockázatelemzés során feltárjuk az ügy jogilag releváns kérdéseit, bemutatva az ügyfél álláspontját erősítő és gyengítő tényezőket és ezen keresztül a jogi kockázatokat. A feltárt lehetőségek és becslések alapján elemezzük a rendelkezésre álló lehetőségeket, ezzel segítve, hogy az ügyfél a lehető legtöbb információ birtokában hozhasson üzleti döntést a jogvita kezelése tekintetében. Ennek érdekében rendszeresen végzünk jogi átvilágításokat és kockázatelemzéseket.

Munkánk nem ér véget a jogi probléma azonosításával, hanem a jogvita megoldásában is tevékenyen közreműködünk. Proaktív módon befolyásoljuk az ügy kimenetelét, ahelyett, hogy az eseményekre utólag, passzív módon reagálnánk.

Vitarendezés ügyek ügyvéd szakértői csoport

TAGSÁGOK

inla logointernationabar assocoation logoAmcham Logo

ELISMERÉSEK

Chamber LogoLegal 500 Logo 2015emea leading firm logo 2016Legal500 emea_leading_firm_2017emea_leading_firm_2018MND-3667-AwardGraphic