KAMOCSAY-BERTA ESZTER LL.M. (BÉCS)

Ügyvéd (Vezető partner)

GÁLIK GABRIELLA

Ügyvéd


A KCG Partners Ügyvédi Társulás ’empirikus’ csapata „nagy hangsúlyt fektet ügyfelei üzleti igényeinek megértésére”, illetve nagy tapasztalattal rendelkezik az ipari fejlesztések és az építési projektek területén. A csapatot Kamocsay-Berta Eszter ügyvezető partner és Gálik Gabriella vezetik, akik ’mélyreható tudással rendelkeznek az építési jog és az ipari ingatlanfejlesztés területén’.
Real estate & Construction, Legal500, 2019

A KCG Partners Ügyvédi Társulás jogi szolgáltatást nyújt ingatlan-tranzakciók, építési projektek területén, mely magában foglalja az ingatlanokhoz kapcsolódó építési és bérleti jogviszonyokból eredő viták rendezését is. Kamocsay-Berta Eszter ’rendkívül képzett tárgyaló partner, kiemelkedő projektmenedzsment tudással rendelkezik’. Gálik Gabriella teljesítménye szintén kiemelkedő.
Real estate & Construction, Legal500, 2018

„A KCG Ügyvédi Társulás ingatlanjogi csapata, élén Kamocsay-Berta Eszterrel, komoly szakmai tapasztalattal rendelkezik.”
Real estate & Construction, Legal500, 2013

INGATLANJOG

SZAKÉRTELMÜNK

Ügyvédeink kiterjedt tapasztalattal rendelkeznek komplex ingatlanügyletek, kivitelezési és ingatlanfejlesztési projektek, társtulajdonosi megállapodások és bérleti konstrukciók területén.

A KCG Partners jogászai az ingatlanügyletek és -befektetések valamennyi szakaszát végigkísérik, legyen szó tervezésről, megvalósíthatósági tanulmányok készítéséről, vagy az ügylet átfogó strukturálásáról (beleértve az adózást is). Szakértelmünk kiterjed az átvilágítási és tárgyalási szakaszokban történő jogi tanácsadásra, a finanszírozás kérdéseire, ingatlant tulajdonló társaságok és biztosított követelések létrehozására és az ezekkel kapcsolatos peres ügyekben történő közreműködésre.

Ügyvédeink hatékony segítséget nyújtanak komplex ingatlan-felvásárlások, építőipari kivitelezési és fejlesztési projektek, valamint közös tulajdonnal kapcsolatos megállapodások területén. A stratégiai tervezés és végrehajtás során is ugyanazzal az elhivatottsággal képviseljük ügyfeleinket.


ÉPÍTÉS, FEJLESZTÉS ÉS INGATLANBERUHÁZÁS

A KCG Partners ügyvédei segítséget nyújtanak a magyarországi kivitelezési és projektmenedzselési folyamatok strukturálásában, koordinálva az építtetők, hitelezők, bérlők, építészek és kivitelezők eltérő érdekeit a kivitelezést megelőzően és annak teljes időtartama alatt.
Ingatlanjogászaink széleskörű tapasztalattal rendelkeznek építőipari szerződések elkészítésében a kivitelezés valamennyi résztvevője számára, komplex projektek teljes körű szerződéses adminisztrációjában, igényérvényesítések kezelésében, a kivitelezés során pedig a teljesítés elfogadásának formai követelményei biztosítása és az átadás-átvételi eljárások megfelelő dokumentálása területén.
Jogi szolgáltatásunk kiterjed termőföldek megszerzésével, földhasználati jogok megszerzésével és megújításával, valamint komplex zöldmezős beruházásokkal (korábbi mezőgazdasági területek ipari célú hasznosítása, mezőgazdasági művelés alóli kivonása, területrendezés) kapcsolatos szakértő jogi tanácsadásra is.


SZABÁLYOZÁSI KÉRDÉSEK

Rendszeresen nyújtunk jogi tanácsadást ingatlanhoz kapcsolódó szabályozási kérdésekben és vizsgáljuk a specifikus projektek tervezési és környezetvédelmi előírásoknak és eljárásoknak való megfelelését. Országos, regionális és helyi építési és egyéb hatóságok előtti jogi képviselet ellátásával segítjük ügyfeleinket a projekthez szükséges építési, használatbavételi és egyéb engedélyezési, valamint jóváhagyási eljárásokban.


TULAJDONJOG, KÖZÖS TULAJDON, JOINT VENTURE ÉS VITARENDEZÉS

A KCG Partners jogi szolgáltatásai kiterjednek a tulajdonjoggal és közös tulajdonnal kapcsolatos kérdésekre, joint venture keretében történő együttműködések kialakítására és azok megszüntetésére, valamint az ingatlanokhoz kapcsolódó vitarendezési és peres eljárásokra is.

Ingatlanjog szakértő ügyvédek csoportja

TAGSÁGOK

inla logointernationabar assocoation logoAmcham Logo

ELISMERÉSEK

Chamber LogoLegal 500 Logo 2015emea leading firm logo 2016Legal500 emea_leading_firm_2017emea_leading_firm_2018MND-3667-AwardGraphic